info@lokhitnews24.com

+91 9834-245-768

  02 Mar 2024

4 मार्चला लोकशाही दिन


नागपूर,दि. 02 : जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन सोमवार, दिनांक 4 मार्च  रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृह येथे दुपारी 1 ते 2 या वेळेत करण्यात येणार आहे.

            लोकशाही दिनाकरीता नागरिकांकडून 4 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजेपर्यंत तक्रार व निवेदन अर्ज स्विकारण्यात येणार आहेत. तक्रार अर्ज दाखल केलेल्या नागरिकांना व्यक्तीश: लोकशाही दिनात हजर व्हावे लागेल. तक्रार अर्ज व निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाचे असावेत.  तालुकास्तरीय लोकशाही दिनातील तक्रार अर्जावर एक महिन्यात कार्यवाही न झाल्यास जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रार अर्ज सादर करावा. तालुका लोकशाही दिनातील टोकन क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य आहे.

नागपूर महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्यामार्फत आयुक्त नागपूर महानगरपालिका व सभापती नागपूर सुधार प्रन्यास यांचे अध्यक्षतेखाली स्वतंत्रपणे लोकशाही दिनाचे आयोजन त्यांच्या कार्यालयात करण्यात येत असल्यामुळे सदर कार्यालयाशी संबंधित तक्रारी जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात दाखल न करता संबंधित कार्यालयात आयोजित होत असलेल्या लोकशाही दिनात सादर करण्यात याव्यात.

लोकशाही दिनाच्या तक्रारीचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत. अर्ज विहित नमुन्यात असावा. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसणारे व आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती न जोडलेला अर्ज, नोकरीविषयक, सेवा विषयक, आस्थापना विषयक बाबी तसेच तक्रार व निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाचे नसेल व कार्यालय प्रमुखांनी अंतिम उत्तरे दिलेले प्रकरणे असेल असे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत.